ESCRITS D'INTERÈS

 LA IMPORTÀNCIA DE LA COMPLICITAT ENTRE LES FAMILÍES I L’ESCOLA

L’escola i la família tenen un objectiu comú: que l’infant es desenvolupi al seu màxim potencial i sigui una persona de ple dret, feliç i capaç.

Quan les famílies s’impliquen en l’acompanyament a l’escolaritat dels seu fills i filles, 
s’ afavoreix l’èxit educatiu sigui quina sigui el seu entorn sociocultural i econòmic.

Els equips educatius tenen clar que l’escola en cap cas substitueix les funcions educatives pròpies de la família, sinó que comparteix i col.labora en el procés d’una manera responsable i respectuosa.

La relació amb les famílies ha de formar part de la quotidianitat, en el marc d’un intercanvi de criteris, opinions i experiències en la criança dels infants, basant-se en la confiança i el respecte.

Des de les escoles bressol s’afavoreix la relació amb les famílies des de participacions i canals diversos...

Pel que fa a nivell comunitari, hi ha iniciatives particulars i generals de la ciutat on les famílies participen en : activitats puntuals del barri, com el guarniment d’arbres de nadal; a la comissió xarxa escoles sostenibles; a la jornada “Tothom Educa” o les trobades amb professionals del Prat-famílies, entre d’altres.

Per tant, des de l’escola es facilita la cooperació amb les famílies promovent la participació i col.laboració, també generant espais i dinàmiques facilitadores de relacions entre famílies.  A més a més, en tot moment s’afavoreix la comunicació diversificada a través del correu electrònic, escrits o explicacions en directe.MOSSEGADES
Que cal fer?

 • ·       Paraules clau:  Paciència i constància
 • ·       Evitem etiquetar als infants.
 • ·       Tenir molt clars les normes i límits així ells els podran interioritzar i anar desenvolupant habilitats socials alternatives per resoldre conflictes.
 • ·       Les mossegades tendeixen a desaparèixer a mesura que el llenguatge evoluciona.
 • ·       Us demanem paciència i comprensió ja que les educadores ens veiem en la difícil situació d’explicar a la família com ha estat la mossegada escandalosa que s’ha marcat a la cara o bé comentar que el seu fill fa uns dies que mossega...
 • ·       Cal recordar-li a l’infant que no ha de mossegar als altres perquè els fa mal i fer-li prendre consciència que amb ell ni li agradaria que li fessin.


Per què mosseguen els infants?

Intentem entendre les mossegades per actuar en funció de les diferents situacions.
 1. Mossegada experimental: la fan els infants més petits com un acte d’exploració, ja que en aquesta edat aprenen a través de la boca. Podem ajudar als infants oferint objectes per mossegar i afavorint moments que potenciïn l’experimentació a traves de la boca.
 2. Mossegada per frustració: és la conseqüència derivada de la manca d’habilitats per poder controlar, obtenir o expressar allò que voldrien. Com encara no tenen llenguatge suficient per expressar els seus sentiments, necessitats o neguits, utilitzen altres mecanismes: plors, rebequeries o mossegades. La reacció de l’adult ha de ser de desaprovació deixant en evidència que fa mal als altres, posant paraules i gestos per tal que li permetin comunicar els seus interessos i mitigar la seva frustració.
 3. Mossegada per egocentrisme: Moment evolutiu de pensament egocèntric, són incapaços de posar-se en la pell dels altres (si jo vull una joguina, la vull ara i si no me la dones et mossego) Encara no saben compartir. És recomanable reforçar les conductes socials positives per ex: compartir, donar les gracies, demanar disculpes, saber esperar. Hem de valorar totes les seves actituds positives tant amb els infants com amb els adults
 4.  Mossegada de “defensa”: Hi ha infants que ho fan quan es senten en perill, quan algun company els contradiu o els molesta. Es una mecanisme de defensa primitiu que es regula amb el pas del temps i l’adquisició d’habilitats que li permetin expressar i defendre d’altres formes socialment reconegudes. Es important la reacció de l’adult de desaprovació ,i  a l’hora, generar ambient de confiança i relació positiva amb els altres infants i adults.
 5. Mossegada per “estres”: Es produeix quan l’infant està sota algun tipus de pressió emocional motivat per: canvi de referent, arribada de nou germà, separacions en el nucli familiar, canvis.. L’adult li farà saber la total desaprovació i l’apartarà de la situació de conflicte. Cal tenir un tracte afectuós calmat i tranquil en totes les situacions però especialment quan és per estres. També hem d’ajudar als infants a expressar els seus sentiments promovent activitats que ho facilitin: joc, activitats manipulatives, audicions...
 6. Per excés d“emoció”: Els infants encara estan aprenent a gestionar les seves emocions i a viure en societat. De vegades el que començá com una mostra d’afecte, abraçada o petó acaba convertint-se en mossegada; d’una cosa a l’altra, hi ha un petit pas. En aquesta edat encara no tenen control emocional, no son capaços de canalitzar les emocions intenses. Cal fer-li saber que fa mal i li facilitarem altres maneres d’expressar la seva alegria, afecte o emoció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada